Vechtoevers / Dorpsraad Maarssen
HomeAandachtspuntenLinksAfbeeldingengalerij
Welkoop
Schildershof
Mastenbroekterrein
Gemeentelijke herindeling
Kaatsbaan
Bestemmingsplan de Kwekerij
Bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht
Ter Meer (Vindicta / Beuk en Vecht)
Welkoop
Plan Stam
Beaulieu
Vechts bouwen


De Vechtoevers/Dorpsraad Maarssen heeft zich jaren ingespannen om te komen tot passende bouwplannen op het kavel van de voormalige Welkoop. Tien jaar geleden had men het plan om hier een torenflat te bouwen met een totaal van 31 woningen. Dat is teruggebracht tot plannen voor twee grootschalige buitenplaatsen met appartementen. Op dit moment wordt één van de twee appartementengebouwen gerealiseerd. Hoewel het bouwvolume te groot is voor deze locatie aan de Vecht is de detaillering en het materiaalgebruik acceptabel. De Dorpsraad ziet toe op het gebied van materiaal en maatvoering en uitvoering conform het bestek.

Het is op dit moment onduidelijk wat met het andere kavel gaat gebeuren.

Zie website Nieuwbouw in Maarssen voor meer informatie: 
http://www.nieuwbouw-maarssen.nl/project/286/Vecht-in-Zicht-Groenenwoud.html?t=uitgebreid#TAB

 
Plan Welkoop in aanbouw (december 2009)