Vechtoevers / Dorpsraad Maarssen
HomeAandachtspuntenLinksAfbeeldingengalerij
Bestemmingsplan de Kwekerij
Schildershof
Mastenbroekterrein
Gemeentelijke herindeling
Kaatsbaan
Bestemmingsplan de Kwekerij
Bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht
Ter Meer (Vindicta / Beuk en Vecht)
Welkoop
Plan Stam
Beaulieu
Vechts bouwen

Op de locatie van de voormalige kwekerij Scholten aan de Huis Ten Bosschstraat wil de gemeente, op basis van een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten die zijn vastgelegd in de startnotitie, een woonwijk ontwikkelen.

Samen met projectontwikkelaar Maapron zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten nader uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan. Dit heeft geresulteerd in een plan dat voorziet in het bouwen van 60 woningen in een Vechtse en groene opzet.

Zie voor stand van zaken: http://www.maarssen.nl/content.jsp?objectid=18601

 
Of google op: NL.IMRO.0333.BPdekwekerij-VO01