Vechtoevers / Dorpsraad Maarssen
HomeAandachtspuntenLinksAfbeeldingengalerij
Links
Gemeente
 
De tijdelijke website van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen: www.fusiegemeentestichtsevecht.nl/
 
 
Ruimtelijke ordening
 
Ruimtelijke ordening Gemeente Maarssen:
maarssen.kaartenbalie.nl/gisviewer/viewer.do?id=
 
Alle bestemmingsplannen ontsloten:
Zie ook per gemeente:
Bestemmingsplan Maarssen aan de Vecht:
Zie de nieuwbouwprojecten rond Maarssen:
Ring Utrecht diverse planstudies:
 
Cultuur-historisch, landschap en natuurbeheer
 
Experimentele portal met het doel "zicht te krijgen" op het cultuurlandschap rond de Vecht. Ontsluit vele digitale bronnen, zoals historische archieven en kaarten:
De Vechtplassencommissie, de Vrienden van de Vecht en het Vecht-Platform:
 
De Historische kring Maarssen:
www.historischekringmaarssen.nl
 
Een collectie historische kaarten en foto's op:
www.wiewatwaar.nl  

Monumentenzorg
Welstand en monument Midden Nederland:
www.welmon.nl

Wijkcommissies en -raden
 
Stichting Maarssens Overleg Leefklimaat:
http://www.molnet.org/index.htm
 
 
Streeknieuws